अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिक पुर्व शिष्यवृत्ती

help
   
दूरध्वनी क्रमांक - +९१२२ ६१३१६४०० (सकाळी १० ते संध्याकाळी ६ )
किंवा ई-मेल – prematric.support@mahaonline.gov.in